Teraz Wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Przepisy prawne

2020-09-24
Broszura pt. „Żywność prosto z gospodarstwa - źródłem dochodu rolników”

Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa? Każdy rolnik może się tego dowiedzieć z broszury przygotowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na polecenie ministra.

Broszura pt. „Żywność prosto z gosp...

czytaj dalej
2017-11-23
Przetwórstwo w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 

Zajmujesz się produkcją mięsa i wyrobów, lub produktów mlecznych na lokalną skalę? Istnieje tzw. sprzedaż lokalna, marginalna i ograniczona (MOL). Od czerwca 2016 roku weszły w życie nowe przepisy, które wprow...

czytaj dalej
2017-03-13
Przypominamy o obowiązku zawierania umów na dostawę produktów rolnych

Od 11 lutego 2017 r. będą mogły być nakładane kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem.

Nowe przepisy wprowadzają kary pieniężne za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na...

czytaj dalej
2017-03-06
Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego - relacja ze szkolenia

W dniach 16-17.01.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie pt „Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego”. Celem szkolenia było pr...

czytaj dalej
2017-03-06
KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź  ministerstwa rolnictwa na pytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące jednoznacznej interpretacji przepisów określających warunki prowadzenia rolniczego handlu detalicznego.

czytaj dalej

2017-02-02
Handel detaliczny - sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego

W sprawie ogłoszeń w Dzienniku Ustaw rozporządzeęń wykonawczych do ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwiania sprzedaży żywności przez rolników, niezbędnych do rozpoczęcia pro...

czytaj dalej
2017-01-26
ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRZETWORZONYCH

ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRZETWORZONYCH W SPOSÓB INNY NIŻ PRZEMYSŁOWY PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH POCHODZĄCYCH Z WŁASNEJ UPRAWY, HODOWLI LUB CHOWU

Zgodnie z nowy...

czytaj dalej
2017-01-16
Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne

 

Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne

Urząd Mar...

czytaj dalej
2017-01-16
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego i „Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/Inform...

czytaj dalej
2017-01-11
Ustawa z dnia 16 listopada 2016

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

czytaj dalej
2016-02-02
Wytyczne i dobre praktyki higieniczne przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych

Poniższy plik do pobrania stanowi wytyczne dobrej praktyki higienicznej (ang. Good Hygiene Practice-GHP) i produkcyjnej do stosowania przy produkcji w warunkach domowych środków spożywczych niezwierzęcego pochodzenia o niskim ryzyk...

czytaj dalej
2016-02-02
Sprzedaż bezpośrednia wyrobów z własnego gospodasrtwa

Zmiany od 01.01.2016r w zakresie sprzedaży przetworzonych nieprzemysłowo wyrobów z własnego gospodarstwa rolnego – tzw. sprzedaż bezpośrednia.

 

W dniu 9 kwietnia 2015r Sejm uchwalił zmiany w...

czytaj dalej