Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Informacje

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.teraz-wies.pl

Niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego  określa warunki, nieodpłatnego, korzystania przez użytkowników z serwisu www.teraz-wies.pl, w ramach którego Opolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś" zamieszcza informacje dotyczące działalności, jego ofert i usług.

Serwis internetowy "Teraz Wieś" jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji i firm współpracujących z Opolskim Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym "Teraz Wieś" w Łosiowie.

 

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:
 
Opolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne – jest stowarzyszeniem nie posiadającym osobowości prawnej , z siedzibą w Łosiowie, ul. Główna 1, będąca właścicielem serwisu internetowego teraz-wies.pl, zwana w dalszej części „Teraz Wieś”
Serwis – oznacza serwis internetowy, który jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści Stowarzyszenia  „Teraz Wieś”, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z  „Teraz Wieś”. Zawiera materiały oraz informacje, do których każdy z użytkowników ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

Zasady:
Każdy użytkownik wywołujący domeny www.oodr.pl lub im pochodne wyraża zgodę na następujące warunki i zasady:

Wyłączne prawo do Serwisu internetowego www.teraz-wies.pl ma „Teraz Wieś” Opolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne z siedzibą przy ul. Głównej 1 w Łosiów. Znaki graficzne, logo oraz nazwy własne wchodzące w skład tego Serwisu, są znakami handlowymi i / lub są własnością Stowarzyszenia „Teraz Wieś”. Zabronione jest wykorzystywanie tych znaków i nazw, lub ich modyfikacji, bez uzyskania pisemnej zgody Stowarzyszenia „Teraz Wieś”.

Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dublowany, dystrybuowany, publikowany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych lub rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia  Stowarzyszenia „Teraz Wieś”. Zabronione jest również umieszczanie, bez zezwolenia  Stowarzyszenia „Teraz Wieś”,  materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz odnośników do tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

W pozostałych kwestiach, nieuregulowanych niniejszym Regulaminie, zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.