Teraz Wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Agroturystyka

"Chata w lesie"Wojciech Gurgul

powiat: opolski, gmina: Murów


Adres 46-030 Murów Kęszyce 7
Tel./fax: 601 475 554, 603 300 993
E-mail: info@chatawlesie.pl
Strona www: www.chatawlesie.pl
Adres korespondencyjny: ul. Batalionu "Zośka" 2/208 45-283 Opole
Data powstania: 2010 r.
Powierzchnia: 0,5ha
Opis działalności:
Rodzaj gospodarstwa: turystyka wiejska
Kwatera sezonowa: TAK
Kategoryzacja: II kategoria
Udział w organizacjach agroturystycznych: 1. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" 2. Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak 3. Zielone Gościńce
Sprzedaż bezpośrednia: NIE
Rodzaj produktów oferowanych do sprzedaży: Gospodarz częstuje pysznymi nalewkami robionymi osobiście na tradycyjnych recepturach.
Gospodarstwo ekologiczne: TAK
Zagroda edukacyjna: NIE
Noclegi:
Ilość pokoi: 2
Ilość miejsc noclegowych: 7
Łazienki w pokojach: NIE
Łazienki wspólne: TAK
Aneks kuchenny: TAK
Wyżywienie:
Śniadania: NIE
Obiady: NIE
Obiadokolacje: NIE
Kolacje: NIE
Udogodnienia w obiekcie:
alt
alt
Piktogram
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Opis gospodarstwa:

Dokonaliśmy moder­ni­za­cji przed­wo­jen­nego sie­dli­ska leśnych osad­ni­ków w sercu Borów Stobrawskich z zacho­wa­niem sta­rych ele­men­tów architektury. Odrestaurowana chata leśnych osadników i adaptacja pomieszczeń gospodarczych dla celów noclegowych. Pokój kominkowy - dawna obora Sauna - stodoła Pokój sypialny - drewutnia Pion sanitarny - chlewnia Aneks kuchenny - kurnik Gromadzimy zabyt­kowe, inte­re­su­jące eks­po­naty wypo­sa­że­nia i sami doko­nu­jemy reno­wa­cji zabyt­ko­wych mebli i sta­rych sprzę­tów gospo­dar­stwa wiej­skiego regionu. Staramy się oca­lić wspólne dzie­dzic­two kul­tu­rowe naszych przodków. Przygotowaliśmy miej­sca noc­le­gowe w zaadap­to­wa­nych pomiesz­cze­niach i przy wyko­rzy­sta­niu ory­gi­nal­nego wypo­sa­że­nia. Zapraszamy do nas wszyst­kich, któ­rzy pra­gną wypo­czy­wać na łonie natury, kochają przy­rodę i siel­skie klimaty. Duży plac zabaw, boisko do siatkówki, kosza, ognisko, pawilon ogrodowy, grill, oczko wodne z rybkami, ścieżka motoryczno- sensoryczna.

  • Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski
  • Posiadane certyfikaty gospodarstwa: Certyfikat: "Miejsce z klimatem 2012" Kategoryzacja PF"GG" - dwa słoneczka Blisko natury - jeden listek
  • Posiadane nagrody: Trzykrotny Dyplom za organizację biegów w akcji "Polska Biega" II m-ce w konkursie Agro- Eko -Turystycznym "Zielone Lato 2008" w kategorii najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne, organizowanym przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. III m-ce w konkursie Agro- Eko -Turystycznym "Zielone Lato 2015" w kategorii najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne w podkategorii: Najlepsze pokoje agroturystyczne, organizowanym przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Opolska Perła Turystyki Wiejskiej w konkursie Agro- Eko -Turystycznym "Zielone Lato 2020"
  • Atrakcje w okolicy: - Przykościelny Ogród botaniczny i zabytkowa śluza w Zagwiździu - 5km - Spływ kajakowy Budkowiczanką - 5km - Zabytkowa Huta z ciekawymi eksponatami odlewniczymi w Zagwiździu - 5km
Mapa dojazdowa