Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Przepisy prawne

Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne

 

Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest inicjatorem wydania poradnika, stanowiącego zbiór podstawowych informacji przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie produkcji i sprzedaży żywności.

Poradnik stanowi zbiór obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych określających możliwości oraz formy prowadzenia działalności w ramach dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej.

Do kogo skierowany jest poradnik?

Poradnik skierowany jest do potencjalnych producentów, czyli do wszystkich rolników zainteresowanych zwiększeniem dochodów swojego gospodarstwa poprzez produkcję żywność naturalnej, tradycyjnej lub prowadzących sprzedaż bezpośrednio z gospodarstw, osób fizycznych, prawnych zajmujących się produkcją żywności w gospodarstwach rolnych, organizacji pozarządowych o statusie stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie produkcji żywności, gospodarstw agroturystycznych, małych rodzinnych zakładów, przedsiębiorstw produkcyjnych.

Instytucje biorące udział w opracowywaniu:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

2. dr inż. Maciej Oziembłowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. I Urząd Skarbowy w Opolu,

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu,

5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,

6. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu,

7. Związek Śląskich Rolników w Opolu,

8. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Opolu,

9. OR Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,

Poradnik dostępny jest w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Poradnik można odebrać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ul.Hallera 9 w Opolu.

Aktualna na 2016 rok wersja poradnika znajduje się tutaj (kliknij w tekst i pobierz Poradnik).

Pliki do pobrania:

Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ogr (PDF, 4538.79 kB)

Działalność MOL - wytyczne MRiRW (DOC, 172.5 kB)

Źródło:

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=49&idd=608