Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Zapraszamy podmioty publiczne do składania projektów ppp w nowym naborze

Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej uprzejmie informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejny nabór projektów skierowany do podmiotów publicznych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w celu przygotowania inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udziału w naborze projektów w ramach partnerstwa PP zostały opublikowane na stronie Platformy PPP pod adresem:

http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Wielosektorowy_nabor_projektow_ppp.aspx