Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

XVI edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z organizatorami zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu Sposób na Sukces. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. W XVI edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014r. i pierwszej połowie 2015r.. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie.

Patronat nad konkursem od początku jego uruchomienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat medialny - Telewizja Polska S.A. - Redakcja Audycji Rolnych oraz redakcje: Agro Serwis, Nowe Życie Gospodarcze, Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika i magazyn Farmer oraz Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy.

Organizacja konkursu opiera się na współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj.:
•    Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo
•    Stowarzyszeniem Sposób na Sukces
•    Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
•    Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,
•    Urzędem Patentowym RP

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2015 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem Sposób na Sukces

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określono w Regulaminie konkursu

Karta zgłoszenia

Plakat