Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. „ODPOCZYWAJ NA WSI”

W dniu 07.10.2019 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbył się  wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi” którego organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem  konkursu było:

  1. Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;
  2. Kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje;
  3. Promocja działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 i projektu „Odpoczywaj na wsi”
  4. Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

Zadaniem konkursowym było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice ( np. rysunek , malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Do konkursu zgłoszonych zostało 95 z 21 szkół z województwa opolskiego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez pana Jarosława Nosala Dyrektora OODR w Łosiowie, dokonała oceny prac według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu i wyłoniła po 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,   II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

W kategorii I klasy I – III szkoły podstawowej wyłoniono 3 laureatów:

  • Zuzanna Skubńska  kl.I- ZSP Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich, Szybowice 72
  • Jakub Kuzdrowski   kl. II  – Szkoła Podstawowa Nr 3 , Nysa
  • Elena Głębocka        kl. III – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej Nyskiej

W kategorii II klasy IV – VIII szkoły podstawowej wyłoniono 3 laureatów:

  • Kamila Siendzielorz kl. V – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie
  • Natalia Sidło  kl. VIII – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
  • Wojciech Urzędowski kl. VIII – Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Łambinowicach

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Prace konkursowe zostały przekazane do  ogólnopolskiego etapu konkursowego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Naszym laureatom zostały przekazane upominki ufundowane przez :

-  Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

-  Muzeum Polskiej Piosenki

-  Muzeum Wsi Opolskiej 

-  Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej pod Góra Św. Anny

-  Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie 

Wszystkim partnerom  serdecznie dziękujemy za ufundowane nagród.                                     


Galeria