Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. „ODPOCZYWAJ NA WSI” - 2022

W dniu 19.10.2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się  wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi” którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Celem  konkursu było:

 1. Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;
 2. Kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje;
 3. Promocja działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
  2014- 2020 i projektu „Odpoczywaj na wsi”
 4. Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

Zadaniem konkursowym było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice ( np. rysunek , malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Do konkursu zgłoszonych zostało 35 prac plastycznych z 8 szkół województwa opolskiego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OODR Pana Mariusza Litwinowicza, dokonała oceny prac według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu i wyłoniła po 3 laureatów
w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej, II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

W kategorii I klasy 0 – III szkoły podstawowej wyłoniono 3 laureatów:

 • Marta Sowik – kl. II – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich
 • Paulina  Surmińska – kl. III – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach
 • Paulina Glegoła – kl. I B – Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Kolonowskiem

W kategorii II klasy IV – VIII szkoły podstawowej wyłoniono 3 laureatów:

 • Mateusz Buhl – kl. VIII – Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II
 • Lena Szołtysek – kl. VI – Zespół Szkół Podstawowych Meszno
 • Szymon Dzimbor – kl. IV – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Prace konkursowe zostały przekazane do ogólnopolskiego etapu konkursowego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Naszym laureatom zostały przekazane upominki ufundowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.


Galeria