Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

V Targi Ekonomii Społecznej w Bąkowie

W dniach 21-22.10.2021  odbyły się V Targi Ekonomii Społecznej w Bąkowie.

Rozpoczęcie targów nastąpiło od uroczystego otwarcia przez Marszałka woj. opolskiego

Pana Andrzej Buła oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pana Adama Różyckiego.

Następnie w zgodnie z programem zostały poruszane tematy ekonomii społecznej, między innymi :

- Spółdzielnie socjalne osób prawnych tworzone z samorządem - szansa czy problem?

- Spółdzielcza współpraca się opłaca ! Spółdzielnie socjalne a spółdzielnie obrotu towarowego czy jesteśmy sobie potrzebni?

- Usługi opiekuńcze jako narastający problem Polski innowacje w zakresie usług opiekuńczych na przykładzie projektu „Wiązki usług“.

- Dobre praktyki opolskiej ekonomii społecznej „Jakiej chcemy przyszłości?“

Podczas 2 dniowej konferencji przedstawiono potrzeby ekonomii społecznej, potrzeby lokalne oraz ciekawe rozwiązania pochodzące z terenu całej Polski. Podczas licznych panelów dyskusyjnych każdy uczestnik mógł przedstawić i porównać swoje stanowiska i wypracować nowy kierunek działania.

Spotkanie zostało wzbogacone częścią artystyczną, dzięki występom Nasalanek – chóry Koła Gospodyń Wiejskich z Nasala, Mariusz Buczek oraz zespołom Zazik, LUBOV i Pajujo.

Na Targach nie mogło zabraknąć również wystawców opolskich podmiotów ekonomii społecznej z ich rękodziełami.


Galeria