Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników

 

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r. przyjęła m.in. projekty ustaw: o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, a także podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego". Ponadto na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017.

Nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników stworzy możliwość sprzedaży żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli, tj. przykładowo mięsa pochodzącego od hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, produktów mięsnych, mlecznych oraz warzyw, pieczywa, wyrobów cukierniczych.

Projektowana ustawa definiuje pojęcie "rolniczy handel detaliczny" oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną, jako organ odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego, produkowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Podmioty zajmujące się rolniczym handlem detalicznym będą podlegać wpisowi do rejestru prowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Nowelizacja wprowadza także preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

 

Żródło Gazeta Prawna nr79.

POZDRAWIAM:
SYLWIA PARMA-SZTOLC
DORADCA PODATKOWY 3912
BIURO RACHUNKOWE

 

„Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi,  nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani tez w żaden inny sposób udostępniać, powielać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.”