Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Szkolenie z dobrostanu zwierząt z elementami bioasekuracji w gospodarstwie rolnym

W dniu 26.01.2026 odbyło się szkolenie organizowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kombinacie Rolnym Kietrz na temat dobrostanu zwierząt z elementami bioasekuracji w gospodarstwie rolnym. W szkoleniu wzięła grupa studentów z Uniwersytetu Opolskiego oraz rolnicy. Kombinat Rolny Kietrz jest to gospodarstwo prowadzące działalność rolniczą na przeszło 9 tysiącach hektarach oraz prowadzące hodowlę bydła mlecznego. Od 2013 roku do Kombinatu włączono Stadninę Koni Huculskich w Gładyszowie poszerzając tym samym zakres działalności o kolejny obszar produkcji rolnej. Jest to jedno z większych i prężnie funkcjonujących gospodarstw rolnych w Polsce. Kombinat Rolny Kietrz jest często określany mianem ostatniego Polskiego PGR-U czyli Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Podczas trwającego szkolenia prezes zarządu Mariusz Sikora, przedstawił całej grupie zasady funkcjonowania oraz pracy w tak dużym gospodarstwie rolnym. Zostaliśmy przez niego między innymi oprowadzeni po parku maszynowym, gdzie opowiadał na temat maszyn jakie są wykorzystywane do pracy oraz jakie funkcję pełnią. Następnie oglądaliśmy zbiorniki oraz magazyny do przechowywania zebranych płodów rolnych, które mieszczą do 70 tys. ton waz z linią do czyszczenia i zaprawiania materiału siewnego. Gdzie został omówiony cały proces oraz metody zaprawiania ziarna i na co należy zwrócić uwagę przy konkretnych gatunkach uprawianych roślin na ziarno. Następnie udaliśmy się do zmodernizowanej fermy Langowo, której cały obszar zajmuje 12 ha, a samych budynków powierzchnia zajmuje 52 tys.m.kw. Gdzie znajdują się dwie bliźniacze obory obsadą 640 mlecznic. Krowy są dojone 2 razy dziennie w udojni wyposażonej w dojarnię karuzelową, z obsługą zewnętrzną gdzie dojarnia obraca się przeciwnie do wskazówek zegara, która mieści do 60 stanowisk. Na terenie fermy jest odchów od cielaka do wydajnej krowy. Cały kompleks jest tak zorganizowany by był stworzony zamknięty obrót stada. Krowy są tutaj podzielone na 7 grup żywieniowych. Ferma Langowo w 2021 roku uzyskała wyróżnienie Budowa XXI w. 2021 w kategorii "obiekty przyjazne zwierzętom". Przed wejściem na teren fermy zostaliśmy poinformowani na temat panujących zasad oraz reguł jakie należy przestrzegać w związku za zachowaniem biologicznej ochrony czyli tzw. Bioasekuracji. Każdy uczestnik otrzymał od Pana Prezesa Mariusza Sikory foliowy kombinezon.  Całe szkolnie pokazało nam jak funkcjonuje tak duże Państwowe Gospodarstwo Rolnie i jak bardzo jest ważna bardzo dobra organizacja pracy oraz wiedza jaką posiada wykwalifikowana kadra.


Galeria