Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Szkolenie w Kujakowicach

Tradycje obrzędów związanych z dożynkami oraz wykonywania wieńców dożynkowych

 

Tej tematyce zostało poświęcone spotkanie w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim. W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego uczestniczyli przedstawiciele sołectw, urzędów gmin przedstawicieli KGW oraz Domów Kultury z  powiatów kluczborskiego oraz oleskiego i namysłowskiego. Omówiona została tematyka tradycji wykonywania koron żniwnych - żniwnioka opolskiego przedstawiony przez prof. T. Smolińską z Uniwersytetu Opolskiego. Pani E. Oficjalska z Muzeum Wsi Opolskiej omówiła korowód dożynkowy i strój ludowy w tradycji Śląska Opolskiego. Na spotkaniu został również poruszony aspekt aktywizacji środowisk wiejskich poprzez podtrzymywanie tradycji wyplatania koron żniwnych oraz omówiony regulamin konkursu i zasad punktacji koron i prac plastycznych konkursu  „Na najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta RP. Sprawdzianem jakie wnioski i uwagi wyciągnęli uczestnicy w/w spotkania okaże się już na tegorocznych dożynkach.


Galeria