Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Szkolenie pn.: „Zasady znakowania produktów żywnościowych; Nadzór inspekcji weterynaryjnej w zakresie MLO”

W dniu 25 styczna 2022 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zostało przeprowadzone szkolenie pn. :”Zasady znakowania produktów żywnościowych. Nadzór inspekcji weterynaryjnej w zakresie MLO”. Otwarcia szkolenia dokonał Dyrektor OODR w Łosiowie Pan Mariusz Litwinowicz. Szkolenie dedykowane było przede wszystkim dla rolników wytwarzających na małą skalę w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz w ramach sprzedaży marginalnej , lokalnej i ograniczonej (MLO) produkty pochodzenia zwierzęcego ( sery i przetwory mięsne).
 Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawidłowości znakowania serów i wędlin oraz warunków rejestracji w działalności MLO nad którymi ma nadzór Inspekcja Weterynaryjna. Żywność na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji musi być oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, które bez wątpienia rozwiali zaproszeni prelegenci. Odpowiadając na pytania uczestników szkolenia i wyjaśniając wszystkie nurtujące ich problemy. Prelegentem z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  w Opolu był Kierownik Wydziału Kontroli Pan Tomasz Michalski , który w sposób ciekawy i profesjonalny wyjaśnił zagadnienia związane z oznakowaniem serów i wyrobów mięsnych. Natomiast prelegentka z Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej  - Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu – Pani Małgorzata Paciepnik w sposób przystępny i zrozumiały przedstawiła warunki rejestracji i prowadzenie nadzoru przez w/w Inspekcję w ramach działalności MLO.
 Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom za przybycie.


Galeria