Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 21.02.2020 r. w Boboluszkach Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich.  Kierownik Działu Renata Wojas przedstawiła zagadnienia dotyczące form organizacji KGW, źródeł ich finansowania, promocji organizacji i produktów. W ramach szkolenia zostały również omówione tematy definicji produktów lokalnych i tradycyjnych, krótkich łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego.

Dziękujemy Pani Lucynie Lenartowicz  oraz Romanowi Lenartowiczowi sołtysowi i radnemu gminy Branice za pomoc i zaangażowanie w organizacji szkolenia.


Galeria