Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Starość nie musi być nudna…

Człowiek starzeje się już od chwili swego urodzenia. Końcowym etapem życia jest starość, która jest wynikiem wcześniejszych przeżyć i doświadczeń. Przygotowanie do starości  powinno się przejawiać w działaniach na rzecz takiego poziomu życia, który zapewniłby człowiekowi w starszym wieku zaspokojenie wszystkich jego potrzeb bytowych i psychicznych jak również intelektualnych. Na starość warto patrzeć jako skarbnicę doświadczenia, mądrości i pozytywnych wartości zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i społecznym. Ważnym aspektem starości jest szeroko rozumiana aktywność.  

Temat aktywności w podeszłym wielu naświetliła konferencja pt. „Aktywna starość na obszarach wiejskich. Między diagnozą a działaniem”, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach 13-14 listopada b w Ołtarzewie.

Po otwarciu konferencji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w części pierwszej swoje prelekcje zaprezentowali m.in.: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes KRUS, Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej oraz  przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druga część pierwszego dnia to wystąpienia przedstawicieli m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznych i Lokalnych OWES oraz niemieckiej instytucji ubezpieczenia społecznego rolników SVLFG. Wystąpienia w/w przedstawicieli dotyczyły zmian demograficznych na obszarach wiejskich i idących za nimi wyzwań np. w rządowych dokumentach strategicznych i Unii Europejskiej oraz przykładów podnoszenia jakości życia i aktywizacji osób starszych na obszarach wiejskich

Drugi dzień konferencji dotyczył m.in. aktywności  zawodowej osób starszych, prewencji wypadkowej i rehabilitacji leczenia przez KRUS, ekonomii społecznej oraz ryzyka niesamodzielności. Na zakończenie dnia jak i całej konferencji odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział moderatorzy poszczególnych paneli oraz uczestnicy wydarzenia.

Dwa dni konferencji pod Warszawą były niezwykle pracowite i niezwykle „ gęste” od nowej, ważnej wiedzy i informacji. Poprzez przedstawione na wydarzeniu zagadnienia wiemy, ze starzenie się mieszkańców obszarów wiejskich zasługuje na głębokie poznanie, diagnozę i sformułowanie rekomendacji do nowoczesnych i skutecznych działań mających na celu poprawę jakości życia osób starszych.

 

Joanna Podgórska-Wiercińska   PZDR Olesno


Galeria