Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Składki RLGD na 2018 r.

 

 

 

Informuję, że decyzją Zarządu składki na rok 2018 pozostają bez zmian.

(płatność w styczniu 2018).

- dla Gmin – 0,90 zł  od jednego mieszkańca wg. stanu na 31 grudnia 2017

- dla podmiotów gospodarczych z sektora rybactwa (w zależności od powierzchni stawów):

·       do 5 ha                                       -                350,00 zł

·       powyżej 5 ha do 20 ha               -              1.000,00 zł,

·       powyżej 20 ha do 50 ha             -               1.750,00 zł,

·       powyżej 50 ha                            -               2.500,00 zł

- dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poza sektorem rybactwa – 350,- zł

- dla członków zwyczajnych będących podmiotami sektora społecznego oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – 80,00 zł

www.lgropolszczyzna.pl

biuro:
ul.Zajączka 7/1
45-050 Opole
tel. 535 380 010
mailto:kontakt.lgropolszczyzna@gmail.com

 

Aleksandra Czerkawska

Dyrektor Biura

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"

 


Galeria