Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

REGULAMIN KONKURSU Potrawy Kresowej 2015

REGULAMIN KONKURSU

Potrawy Kresowej 2015

 

 1. Organizatorem konkursu jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu oraz Sołtys i Rada Sołecka w Kruszynie.
 2. Konkurs współfinansuje Urząd Gminy Skarbimierz.
 3. Konkurs odbędzie się 26.09.2015 roku w Domu Ludowym w miejscowości Kruszyna na terenie Gminy Skarbimierz około godz. 15:00.
 4. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy powiatu brzeskiego, którzy przyślą wypełnione karty zgłoszenia do dnia 11.09.2015r. na adres OODR  ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.
 5. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden produkt.
 6. Celem konkursu jest:
  • Zgromadzenie wiedzy o produktach z kresów, wytwarzanych w gospodarstwach i u rzemieślników z powiatu brzeskiego.
  • Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych produktów w  rolnictwie, turystyce (a w szczególności - agroturystyce) oraz rzemiosła i przetwórstwa.
  • Integracja mieszkańców powiatu brzeskiego.
 7. Produkty będą prezentowane na oddzielnych stoiskach i oceniane w następujących kategoriach:
  1. Produkty pochodzenia zwierzęcego.
  2. Produkty pochodzenia roślinnego.
  3. Napoje regionalne.
  4. Inne produkty regionalne, w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi.
 8. Potrawa zgłoszona do konkursu powinna być wyporcjowana do degustacji przez członków 5 – osobowej komisji konkursowej.
 9. Skład komisji konkursowej powoła Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych,  Prezes OTSK „Teraz Wieś” oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu.
 10. W czasie Konkursu Potrawy Kresowej odbędą się występy artystyczne nawiązujące do tradycji kresowych.

Szczegółowych informacji udziela Dział WGDiA

tel. 774125327 wew. 259, 260
e-mail: wgdia@oodr.pl

 


Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Pobierz
karta-zgloszenia-2015.doc 33.5 KB
regulamin-konkursu-2015-rok-poprawiony.doc 31 KB