Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

„Promocja wsi jako atrakcyjnego miejsca życia i wypoczynku, właściwości lecznicze ziół - zastosowanie w kuchni, spotkanie w plenerze”

W dniu 01.07.2022 r. w miejscowości Gostomia odbyło się szkolenie na temat „Promocja wsi jako atrakcyjnego miejsca życia i wypoczynku, agroturystyka i turystyka wiejska, tworzenie sieci współpracy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicielki z gmin Biała i Lubrza, z-ca dyrektora OODR w Łosiowie Tomasz Musielak, kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Renata Wojas, pracownik działu ROW Elżbieta Bober oraz przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Prudniku kierownik Monika Kozaczek i Łukasz Trochowski.

 Spotkanie otworzyła kierownik PZDR w Prudniku Monika Kozaczek, która przywitała wszystkich gości, przybliżyła tematykę spotkania i organizacyjną część spotkania.

 Spotkanie odbyło się w domu Państwa Teresy i Witolda Hreczaniuk. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy przy okazji skorzystać z możliwości zapoznania się z tematyką zielarską. Umiejętność rozpoznawania ziół i możliwości zastosowania w życiu codziennym szeroko przedstawiła Pani Teresa Hreczaniuk - zarówno w teorii jak i w praktyce. Małżeństwo posiada dwa ogrody o znaczącej kolekcji ziół, tak więc uczestnicy spotkania mogli nie tylko posłuchać, lecz również zobaczyć, jak rosną i wyglądają poszczególne zioła.

  Drugim ważnym tematem spotkania, które szeroko omówiła kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Renata Wojas, była promocja wsi poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Omówione zostały możliwości prawne związane z podjęciem działalności KGW czy też przedstawione zostały dostępne środki, dofinansowania dla istniejących już organizacji.

 Uczestnicy spotkania bardzo chętnie włączali się w dyskusję, przekazali wiele cennych pomysłów, które chcieliby wprowadzić w swoich miejscowościach. Oczywiście narodziły się nowe pomysły na kolejne spotkania, które będą odbywały się w najbliższym czasie. 

 

Monika Kozaczek

PZDR Prudnik


Galeria