Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

PORADNIK ANTYKRYZYSOWY - NEWSLETTER 6/2020

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do lektury  Poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich, w którym pomagamy mieszkańcom wsi w dostępie do bieżących informacji o ułatwieniach prawnych, instrumentach wsparcia, inicjatywach pomocowych i innych środkach łagodzących skutki  pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych. 

W ostatnim czasie wiele nowych inicjatyw regionalnych dotyczy uruchamiania internetowych targów   żywności, by w sytuacji ograniczonego funkcjonowania lokalnych targowisk – umożliwić rolnikom i przetwórcom zbyt produktów, a konsumentom zapewnić  możliwość zaopatrzenia  w dobrą, polską żywność od „rolnika”.  U progu nowego sezonu świeże warzywa i owoce, zamiast na jeszcze niedawno tętniącym życiem lokalnym targowisku, kuszą swoich nabywców w internecie.

 

REGULACJE

Zniesienie trybu konkurencyjnego w operacjach PROW 2014-2020

Od 18 kwietnia 2020 r. we wszystkich działaniach i poddziałaniach oraz pomocy technicznej realizowanych w ramach  PROW 2014-2020 przestał obowiązywać tryb konkurencyjny wyboru wykonawców.

„Dobrostan zwierząt” - termin wydłużony do 15.06.2020 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie płatności  z działania 14. Dobrostan zwierząt  w ramach PROW 2014-2020 do 15 czerwca 2020 roku.

Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolno-spożywczych

Od 7 maja 2020 istnieje możliwość składania  wniosków o uzyskanie pomocy  do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła, serów, mięsa bydła w wieku ośmiu miesięcy życia i więcej, mięsa baraniego i koziego w wieku poniżej 12 miesiąca życia.

Rejestracja pojazdów w czasie zagrożenia epidemicznego

W ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  wydłużono terminy związane z rejestracją pojazdów.

REKOMENDACJE

Szersza oferta szkoleń internetowych Instytutu Ogrodnictwa

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Instytut Ogrodnicza w Skierniewicach rozszerza ofertę szkoleń online, które prowadzone będą w formie webinariów, wideokonferencji, prezentacji, konsultacji w trybie czat oraz innych form dostępnych i bezpiecznych dla odbiorców.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pożyczka płynnościowa dla MŚP i Start-upów

Województwo Małopolskie przeznaczyło z Regionalnego Programu Operacyjnego  35 milionów złotych na niskoprocentowe pożyczki dla przedsiębiorców, którzy na skutek epidemii stracili płynność finansową.

Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Rząd, za pośrednictwem Narodowego Instytutu Wolności, udzieli wsparcia organizacjom pozarządowym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa.

AKCJE

Produkty prosto od rolnika dostępne przez Internet

W czasie utrudnień związanych ze stanem epidemii Ośrodki Doradztwa Rolniczego  podejmują inicjatywy mające na celu wsparcie rolników w internetowej sprzedaży produktów lokalnych.

Podkarpacki e-bazarek

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale uruchomił witrynę, która pozwala tworzyć krótkie łańcuchy dostaw pomiędzy producentem a konsumentami.

Lubelska e-spiżarnia

Organizatorem e-spiżarni  na stronie internetowej www.lodr.konskowola.pl jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Dolnośląskie e-targowisko

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchamia e-targowisko na swojej stronie internetowej www.dodr.pl.  Uczestnikami targów mogą być dolnośląscy rolnicy i producenci regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności oraz twórcy rękodzieła.

Łódzkie eTargowisko już działa

eTargowisko uruchomił Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w celu  wsparcia lokalnych przedsiębiorców oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa w trudnym czasie stanu epidemii. 

 

Z pozdrowieniami

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

 

Źródło:

http://www.poradnik-row.pl/


Galeria