Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich - Newsletter 13/2020

Szanowni Państwo!

W pogodzie i polityce gorąco i burzowo. W sprawach epidemii stosunkowo spokojnie.

Nie ulegając zanadto biegunowym emocjom w Poradniku antykryzysowym dla obszarów wiejskich publikujemy kolejne dobre informacje o ułatwieniach prawnych, instrumentach wsparcia, inicjatywach pomocowych i innych środkach łagodzących skutki pandemii koronawirusa dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.

Warte odnotowania są efekty już podjętych działań i udzielonego wsparcia.

Zapraszamy do lektury!

Z pozdrowieniami
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

REGULACJE

Dodatek solidarnościowy

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby, które ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19 straciły źródło dochodu z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach nowego świadczenia zwanego dodatkiem solidarnościowym.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12.07.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR).

Jedna inspekcja kontrolująca jakość żywności w obrocie i handlu

Od dnia 1 lipca 2020 roku za nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych odpowiada jedna instytucja – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IJHARS przejmuje zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych i zajmie się kompleksowo kontrolą jakości żywności w obrocie i handlu.

REKOMENDACJE

Wirtualna Wystawa Bydła Mlecznego

W związku z zakazem organizowania imprez masowych Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zdecydowała o zorganizowaniu Wirtualnej Wystawy Bydła Mlecznego o zasięgu ogólnopolskim (e-Wystawa krów pierwiastek 2020), w której wezmą udział krowy pierwiastki rasy polskiej holsztyńsko‑fryzyjskiej.

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przejazdów i pobytu na wypoczynku. Wsparciem dla organizatorów oraz  rodziców i dzieci przygotowujących się do wyjazdów wakacyjnych jest opracowany przez MEN „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Wiejskie NGO objęte wsparciem w ramach programu COVID-19

Wiele organizacji pozarządowych poniosło straty w związku pandemią koronawirusa.  
W rządowym programie wsparcia doraźnego dla ngo pomoc finansową uzyskało 400 podmiotów, z których około 30% działa na terenach wiejskich.

Letnie podróże ze smakiem

Międzynarodowe Targi  Poznańskie  powracają do organizacji wydarzeń promocyjnych w kolejne letnie weekendy 2020.  4-5 lipca 2020 na terenach MTP spotkają się  podróżnicy, turyści i krajoznawcy oraz wielbiciele kulinariów.

AKCJE

„Polska Smakuje w turystyce”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Polska Organizacja Turystyczna podpisali list intencyjny w sprawie współpracy branży turystycznej z lokalnymi producentami żywności, w ramach akcji "Polska Smakuje w turystyce". Przy podpisywaniu listu obecni byli minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Konkurs „Wakacje na Wsi # Odkrywam” – przedłużony do 19.07.2020
Konkurs – Plebiscyt „Wakacje na Wsi # odkrywam” ma za zadanie zachęcić mieszkańców miast do odpoczynku na polskiej wsi i poznawania jej uroków. Inicjatywa wspiera działalność turystyczną mieszkańców obszarów wiejskich służącą popularyzacji tradycji regionalnych opartych na pięknie krajobrazu, dziedzictwie kuchni czy też hodowli zwierząt. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Konkurs „Kuma kumie pomóc umie!” rozstrzygnięty

Celem konkursu pn. „Kuma kumie pomóc umie! Solidarni w zdrowiu i chorobie” zorganizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi  było udokumentowanie wzajemnej pomocy na obszarach wiejskich w czasie pandemii.  Zwyciężyły Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Źródło:

http://www.poradnik-row.pl/


Galeria