Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

„Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniach 6-8 października br. odbędzie się trzecia edycja akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną.  Promocja turystyki wiejskiej jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ma szczególne znaczenie w kontekście kształtowania świadomości obywatelskiej o rolnictwie, gospodarce rolno-spożywczej oraz dziedzictwie kulturowym polskiej wsi. Mając na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, w szczególności podmiotów sektora rolno-spożywczego i działających na rzecz rozwoju turystycznych funkcji obszarów wiejskich, informacja o akcji zostanie zamieszczona na stronie internetowej resortu i w

newsletterach skierowanych do partnerów MRiRW, a także przekazana mediom, z którymi współpracujemy.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości bezpośredniego (przygotowanie ofert) lub pośredniego (dalsze upowszechnianie informacji) udziału w ww. akcji.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wydarzenia znaleźć można na stronie: http://www.polskazobaczwiecej.pl.

Rekrutacja partnerów trwa od 10 lipca do 28 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online dostępnego na ww. stronie. Zainteresowane udziałem podmioty mają postępować zgodnie z regulaminem ww. akcji.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Wierzbowska

Główny Specjalista

Wydział Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy

Departament Strategii, Analiz i Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Tel.: 22 623 17 44; fax. 22 62325 70


Galeria