Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Podsumowanie działalności PZDR w Oleśnie

Początek roku to w jednostkach powiatowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego to czas podsumowań. W tym roku podsumowanie wraz ze specjalistycznym szkoleniem w Oleśnie odbyło się 20 lutego w restauracji  „ U Wąsińskich”.

Część oficjalną spotkania podsumowującego  Działalność Upowszechnieniowo – Doradczą za rok 2019  biura PZDR w Oleśnie, rozpoczął Pan Kierownik Waldemar Wójcik od przywitania wszystkich zaproszonych gości, m.in. Dyrekcję Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana Mariusza Litwinowicza, przedstawicieli instytucji współpracujących m.in. ARiMR, KRUS, Weterynarii Powiatowej, PIORiN, firm z branży rolniczej: OSM w Oleśnie, Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem oraz La Fattoria Italiana di Olesno sp. z o.o.. Szczególne powitanie dotyczyło głównych odbiorców wydarzenia czyli rolników powiatu oleskiego, którzy chętnie biorą corocznie udział w takim spotkaniu oraz pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Ganie, Strojca oraz Boroszowa.

Kolejnym punktem było przedstawienie i omówienie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w 2019 roku. Następnie swoje prezentacje przedstawiły firmy, z którymi rolnicy chętnie współpracują a także korzystają z dodatkowych porad.

Spotkanie zorganizowane przez pracowników PZDR było okazją do zapoznania się z najnowszymi przepisami oraz informacjami z branży rolniczej a także do wymiany doświadczeń między uczestnikami. Podczas podsumowania został przygotowane stoisko promocyjno –  informacyjne, na którym można było pozyskać interesujące publikacje, broszury oraz ulotki o tematyce ściśle związanej z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze rolnictwa.   

 

Opracowanie:

Joanna Podgórska-Wiercińska

PZDR w Oleśnie


Galeria