Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

„Koszty ekonomiczno-społeczne związane z powstaniem i prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych dla osób starszych”

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie , które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Ich sednem jest wykorzystywanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia. W związku z czym Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie realizują działanie dotyczące projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GOSPOSTRATEG, poświęconego gospodarstwom opiekuńczym – GROWID „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”

Głównymi celami projektu GROWID są: opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje przy realizacji zadań w ramach projektu GROWID.

Pierwszy etapem współpracy jest wsparcie organizacyjne przeprowadzenia w każdym województwie warsztatów mających na celu wymianę wiedzy i informacji w zakresie kosztów ekonomiczno-społecznych, które podjęłyby gospodarstwa rolne, zainteresowane poszerzeniem działalności o świadczenie usług społeczno-opiekuńczych dla osób starszych. Ośrodki Doradztwa Rolniczego zostały poproszone o zrekrutowanie uczestników według określonych kryteriów grupy docelowej.

W związku z powyższym OODR w Łosiowie  zaprosił w dniu 22.06.2021r. na szkolenie z warsztatami do Restauracji „Centrum” w Gogolinie:

  • właścicieli gospodarstw rolnych/agroturystycznych
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych
  • przedstawicieli samorządu
  • przedstawicieli biznesu     

 Szkolenie podzielone było na 3 bloki tematyczne:

  1. Prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego - analiza potencjału
  2. Koszty uruchomienia działalności gospodarstwa opiekuńczego
  3. Kalkulacja opłacalności opiekuńczej

Wszystkie bloki tematyczne omówione zostały w sposób interesujący przez panią dr hab. Wiolettę Knapik - koordynatora zadania z ramienia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu „GROWID”. Zorganizowane szkolenie z warsztatami pozwoliło uczestnikom na zapoznanie się szczegółowo z tematyką w przystępny sposób i na pewno w przyszłości pozwoli na efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy. W szkoleniu z warsztatami udział wzięło 16 osób z województwa opolskiego.


Galeria