Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Zapraszamy do udziału w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 r. współorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin zgłoszeń został wtdłużóny do 31.07.2020 r.

Do konkursu zaproszone są podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem regulaminu, podmiot ekonomii społecznej to:

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205),

b) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),

c) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.),

d) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.),

e) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W załączeniu pismo - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Żródło i więcej informacji pod linkiem: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/


Galeria

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Pobierz
ogloszenie-o-konkursie-2020-wyduzenie-naboru-wnioskow-do-31072020.pdf 322.23 KB