Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Konferencja „Warsaw Humanitarian and Development Days – Warszawskie Dni Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje organizację w tym roku konferencji „Warsaw Humanitarian and Development Days – Warszawskie Dni Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (23-24 czerwca 2020 r. na PGE Narodowym).
Celem wydarzenia jest budowanie wizerunku Polski jako państwa zaangażowanego w pomoc humanitarną i rozwojową, promocja możliwości dostarczania towarów i usług (w tym know-how) w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej, a także zwiększenie zainteresowania i wiedzy na ten temat u przedsiębiorców, uczelni, organizacji pozarządowych etc.

MSZ poprosiło resorty współpracujące, w tym MRiRW, o wsparcie w rozpowszechnieniu informacji o tym wydarzeniu oraz rozważenie możliwości włączenia się w konkretne wydarzenia (prezentacje, panele dyskusyjne), zaplanowane w ramach tej imprezy.

W związku z tym, Departament Doradztwa i Nauki zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie przedstawienia podczas konferencji doświadczeń/osiągnięć polskiej administracji lub nauki w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej – np. specyficzna wiedza techniczna/technologie hodowli zwierząt, uprawy roślin czy produkcji artykułów spożywczych, które mogłyby być zaoferowane (bądź już były oferowane np. w formie szkoleń prowadzonych przez ekspertów instytutów naukowych) partnerom z krajów-beneficjentów tej pomocy.

Proszę o przekazanie do 10 marca 2020 r. informacji o ew. zainteresowaniu zaprezentowania podczas konferencji swoich osiągnięć/wiedzy bądź ew. innych propozycji dla organizatorów konferencji.

W razie potrzeby wydłużenia czasu na konsultacje, proszę o stosowną informację zwrotną.


Departament Doradztwa i Nauki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
telefon: 22 623 14 88; fax 22 623 25 70


Galeria

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Pobierz
informacja.pdf 211.33 KB