Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie informuje odnośnie działań w kierunku upowszechniania informacji o zagrożeniu występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich oraz drobiu wśród rolników i hodowców drobiu.

Dnia 20 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzania środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz.U.2016, poz. 2091)

Pobierz plik .pdf

Z uwagi na zagrożenie jakie niesie rozpowszechnianie się wirusa grypy (HPAI) podtypu H5N, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego planuje rozpropagowanie informacji w w/w zakresie między innymi poprzez:

- ulotki informacyjne
- informacje na stronie Ośrodka www.oodr.pl, na tablicach ogłoszeń oraz druk artykułu w miesięczniku Kurier Rolniczy.
- organizację szkolenia dla producentów drobiu przy współpracy z powiatowymi Lekarzami Weterynarii, którzy omówią tematykę związaną z zachowaniem ostrożności, stosowaniem odpowiednich środków bioasekuracyjnych minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do własnych gospodarstw oraz rozpoznawanie objawów klinicznych występujących u drobiu.

Informacja znajduje się na stronie: http://www.oodr.pl/informacja.php?id=2016-12-27_08:58:20&dzial=aktualnosci&kategoria=ogolne&on=tak