Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Ankieta pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem zaproszenia Komisji Europejskiej do uczestnictwa w badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”,  Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego materiału.

Ankieta skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego znajduje się pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators, natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators. Z  informacji KE wynika, iż termin przeprowadzenia badania upływa w dniu 30 listopada br.

Wydział Transferu Wiedzy i Doradztwa

Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Galeria